ReklamaNajlepsze TAXI w Łodzi. 

Szybko. Tanio. Bezpiecznie.

Michał Kozak

tel. +48 530 467 788

email: mickoz299@wp.pl


OGNIWA FOTOWOLTAICZNE

Mieszkaj tanio!

Żyj ekologicznie!


F.H.U. SOLMAR

MARCIN ULANICKI
solmar.lodz@gmail.com
tel.: 792-615-928


SPRZĘT DO BADMINTONA 


Rakietki Odzież Akcesoria

piotr.zawirski@o2.pl


            Właściciel lub zarządca obiektu budowlanego ma obowiązek utrzymywać budynek w dobrym stanie technicznym oraz zapewniać bezpieczeństwo zarówno użytkownikom budynku jak i osobom znajdującym się na zewnątrz. Lodowe nawisy i sople, które tworzą się na rynnach i pasie przyrynnowym, znajdują się zwykle nad głowami przechodniów. Podczas usuwania śniegu, sopli i nawisów ważne jest, by zapewnić bezpieczeństwo osobom znajdującym się pobliżu. Trzeba odpowiednio zabezpieczyć miejsce pracy i pamiętać o kierowaniu ruchem pieszych. Przy usuwaniu sopli ważne jest, by zachować szczególną ostrożność tak, by nie uszkodzić rynien. Jeśli nie będziemy uważni, spadające sople mogą zranić przechodniów lub uszkodzić znajdujące się w pobliżu samochody.

            Każdy zarządca budynku ma obowiązek posiadania i prowadzenia książki obiektu budowlanego, w której odnotowuje się wszystkie kontrole techniczne budynku. W przypadku kiedy stan dachu wzbudza wątpliwość i budynek nie posiada okresowej kontroli technicznej nie mogą przebywać w nim pracownicy, bo mogłoby to zagrażać ich zdrowiu i życiu.

            Ważne aby przed przystąpieniem do odśnieżania dachu właściciel ustalił sposób, w jaki mają odbywać się prace, tak żeby konstrukcja budynku nie została uszkodzona. To jaką dach ma wytrzymałość (może ona wynosić od kilkudziesięciu do kilkuset kg na m2) zależy od regionu kraju i czasu powstania dachu. Dlatego należy sprawdzić, jakie jest dopuszczalne obciążenie dachu i czy proces odśnieżania nie zniszczy jego pokrycia. Należy pamiętać, żeby nie zwlekać z odśnieżaniem. Mimo że może nam się wydawać inaczej, śnieg jest ciężki, przykładowo:

  • 20 centymetrowa warstwa świeżego puchu śniegu leżąca na powierzchni 1m2 waży około 20 kg.
  • 20 centymetrowa warstwa osiadłego śniegu leżąca kilka godzin na powierzchni 1m2 waży około 40 kg.
  • 20 centymetrowa warstwa starego śniegu leżąca kilka tygodni na powierzchni 1m2 waży około 60 kg.
  • 20 centymetrowa warstwa mokrego śniegu leżąca na powierzchni 1m2 waży około 80 kg.

            Wyjątkową ostrożność należy zachować przy odśnieżaniu dachów stromych, na których łatwo się poślizgnąć, co może skończyć się upadkiem. Takie zlecenia powinni wykonywać profesjonalnie przeszkoleni pracownicy z długim stażem pracy. Odśnieżanie stromych dachów związane jest z użyciem bardziej specjalistycznego sprzętu i odpowiednim przeszkoleniem. Właściciel budynku zapewnia bezpieczne wejście na dach, może to być zabezpieczona barierkami klatka schodowa. Można także skorzystać z drabiny, drabiny z koszem ochronnym – należy wtedy być bardzo ostrożnym i stosować środki ostrożności, aby zminimalizować ryzyko wypadku.

            Gdy odśnieżamy dach należy pamiętać o odpowiednim zabezpieczeniu terenu. Wygrodzony powinien zostać obszar o szerokości 1/10 wysokości budynku, nie mniejszy jednak niż 6 metrów. Gdy zagrodzenie terenu nie jest możliwe, należy zastosować inne środki ochrony, tak żeby zapewnić bezpieczeństwo osobom będącym w pobliżu odśnieżanego obiektu. Można na przykład zagrodzić chodnik przylegający do budynku.


            Przy odśnieżaniu dachów istnieje duża możliwość potknięcia albo poślizgnięcia się, dach nie tylko jest przysypany śniegiem może również znajdować się na nim lód. Dlatego żeby zminimalizować wystąpienie tych zdarzeń należy:

  • używać butów z podeszwą antypoślizgową
  • tak planować prace transportowe, aby pracownicy poruszali się po już odśnieżonej części dachu

            Trzeba pamiętać o innych środkach ochrony indywidualnej i systemach asekuracyjnych, które mają na celu zabezpieczenie pracowników przed upadkiem.


Kolejna książka Jacka Kusińskiego. Pasjonująca historia, dzięki której możemy się wiele nauczyć. Łodzianie w trudnej wojennej atmosferze pokazali, że można się zorganizować. Stworzyć samorząd i działać dla dobra innych. Po „Księdze fabryk Łodzi” i „Łodzi na mapach 1793-1939” następny ukłon w stronę regionalnej historii. A my powinniśmy się pokłonić pomysłodawcy Jackowi Kusińskiemu.


Najlepiej wydana książka o historii Łodzi. Tej historii uczymy się z map. W każdej z nich jest cząstka miasta. Niezwykłe dzieło Jacka Kusińskiego.


Obowiązkowa pozycja dla łodzian i nie tylko. Historia Ziemi Obiecanej widziana przez pryzmat łódzkich fabryk.

Liczy się bezpieczeństwo.