ReklamaNajlepsze TAXI w Łodzi. 

Szybko. Tanio. Bezpiecznie.

Michał Kozak

tel. +48 530 467 788

email: mickoz299@wp.pl


OGNIWA FOTOWOLTAICZNE

Mieszkaj tanio!

Żyj ekologicznie!


F.H.U. SOLMAR

MARCIN ULANICKI
solmar.lodz@gmail.com
tel.: 792-615-928


SPRZĘT DO BADMINTONA 


Rakietki Odzież Akcesoria

piotr.zawirski@o2.pl


            Najważniejszym urządzeniem gaśniczym, którym jesteśmy w stanie się posłużyć jest gaśnica. Jej użycie jest bardzo proste. Polega na tym, żeby wyciągnąć zawleczkę i nacisnąć dźwignię. Nie należy się bać. Jest to proste urządzenie, które może ratować życie, zdrowie i mienie.

            Gdy dojechaliśmy na miejsce Do takiego sprzętu zaliczamy:

 • gaśnice
 • koce gaśnicze
 • agregaty gaśnicze
 • hydronetki

            Właściwe działanie gaśnic związane jest z konserwacją i przeglądami i pozwala zminimalizować skutki pożaru i chronić mienie. Równie ważne jest prawidłowe rozmieszczenie gaśnic w obiekcie.

            Pomagamy w doborze podręcznego sprzętu gaśniczego i jego rozmieszczeniu, dokonujemy legalizacji gaśnic.

            Przy doborze i rozmieszczeniu podręcznego sprzętu gaśniczego w obiektach należy uwzględnić przepisy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719). Dokument wprowadził obowiązek wyposażenia obiektów wyłącznie w takie gaśnice, które spełniają wymagania Polskich Norm wydawanych od 1992 r. będących odpowiednikiem norm europejskich EN (PN – BN). Dotyczy to nie tylko obiektów nowych, ale także istniejących. O spełnieniu tych wymagań świadczy oznaczenie normy na etykiecie wraz z trwałym oznakowaniem daty produkcji zbiornika – od 1992 r. Inne gaśnice należy wycofać z eksploatacji.


            Przy rozmieszczaniu gaśnic należy przestrzegać następujących zasad:

 • powinny być umieszczone w widocznych i łatwo dostępnych miejscach
 • dojście do gaśnicy nie powinno przekraczać 30 metrów
 • miejsca powinny być oznakowane zgodnie z Polskimi Normami
 • gaśnice należy umieszczać w miejscach nienarażonych na uszkodzenia mechaniczne i działanie niskich temperatur
 • do gaśnic powinien być zapewniony dostęp o szerokości co najmniej 1 m.

            Jedna jednostka sprzętu o masie środka gaśniczego 2 kg (lub 2 d) powinna przypadać na 100 m2 powierzchni.

            Należy pamiętać o stosowaniu następujących zasad:

 • do gaszenia pożarów grupy A (w których występuje zjawisko spalania żarowego np. drewna, papieru, tkanin) stosuje się gaśnice pianowe lub proszkowe (wypełnione proszkiem fosforanowym) oraz w ograniczonym zakresie gaśnice śniegowe,
 • do gaszenia pożarów grupy B (cieczy palnych i substancji stałych, topiących się) stosuje się zamiennie gaśnice pianowe, śniegowe lub proszkowe, do gaszenia pożarów grupy C (gazów palnych) stosuje się zamiennie gaśnice proszkowe lub śniegowe, w obiektach wielokondygnacyjnych sprzęt należy umieszczać w tych samych miejscach na każdej kondygnacji, jeżeli warunki techniczne na to pozwalają, odległość dojścia do sprzętu z najdalej położonego pomieszczenia nie powinna być większa niż 30 m, gaśnice powinny być poddawane okresowym (zgodnie z instrukcją producenta lecz nie rzadziej niż raz w roku) czynnościom konserwacyjnym; przeglądy lub ewentualne remonty i naprawy gaśnic należy zlecać wykwalifikowanym pracownikom (konserwatorom sprzętu ppoż.) lub specjalistycznym firmom, za spełnienie powyższych wymagań odpowiadają właściciele, zarządcy lub użytkownicy obiektu art. 3 i 4 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229).


Kolejna książka Jacka Kusińskiego. Pasjonująca historia, dzięki której możemy się wiele nauczyć. Łodzianie w trudnej wojennej atmosferze pokazali, że można się zorganizować. Stworzyć samorząd i działać dla dobra innych. Po „Księdze fabryk Łodzi” i „Łodzi na mapach 1793-1939” następny ukłon w stronę regionalnej historii. A my powinniśmy się pokłonić pomysłodawcy Jackowi Kusińskiemu.


Najlepiej wydana książka o historii Łodzi. Tej historii uczymy się z map. W każdej z nich jest cząstka miasta. Niezwykłe dzieło Jacka Kusińskiego.


Obowiązkowa pozycja dla łodzian i nie tylko. Historia Ziemi Obiecanej widziana przez pryzmat łódzkich fabryk.

Liczy się bezpieczeństwo.